Select Language
Om du någon gång tidigare varit medlem i Nordmark eller underförening
skall du INTE registrera dig igen!

Logga in i census här
Om du vill byta förening du är medlem i, logga in i census och välj menyn;
Ansök om medlemsskap.
Alternativt kontakta kassören! kassor @ nordmark.org
Godkännande av lagring av personlig information
För att bli medlem måste du godkänna att den information du anger i denna ansökan lagras i SKA Nordmarks och eventuell vald lokalgrupps medlemsregister. Detta krävs för att föreningen ska kunna veta vilka som är medlemmar, för att kunna skicka medlemsinformation och kallelser till dig samt för att kunna rapportera antal medlemmar till SCA Inc. Genom att acceptera detta blir dina uppgifter inte allmänt tillgängliga. Däremot kan du senare i registreringsprocessen även välja att göra valfri information allmänt tillgänglig.
Jag godkänner härmed att mina personuppgifter som jag lämnar lagras i medlemsregistret


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.