Ulvberget
Officiella personer
Ämbetsmän
Skattmästare Grevinna Jovi Torstensdottir (Josefina Åsemyr)
jovi@styringheim.se
076-855 26 88
Drots Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer)
rudbjer@yahoo.com
073-939 1886
Styrelsen
Sekreterare (Jens Kjörk)
Styrelseledamot Lady Helena Fogger von Augsburg (Helena Andersson)
hille44@hotmail.com
Kröningsbergsvägen 2
54233 Mariestad
Kassör Grevinna Jovi Torstensdottir (Josefina Åsemyr)
jovi@styringheim.se
076-855 26 88
Styrelseledamot Fru Sofia Olofsdotter (Sofia Stenlöv)
sofia.stenlov@xclude.se
Hällebergsgatan 6
44254 Ytterby
0303-92355
0735263113
Styrelseledamot Herr Torulf Waldemarsson af Kraak (Magnus Nilsson)
kröningsbergsvägen 2
54233 Mariestad
+4670687 64 54
Ordförande Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer)
rudbjer@yahoo.com
073-939 1886