Ulvberget
Officiella personer
Ämbetsmän
Skattmästare Fru Ingrid Audardotter (Annika Nyman)
ingrid.audardotter@gmail.com
070-7518816
MoAS Turid Yngvadottir
Drots Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer)
rudbjer@yahoo.com
073-939 1886
Styrelsen
Styrelseledamot Lady Helena Fogger von Augsburg (Helena Andersson)
hille44@hotmail.com
Kröningsbergsvägen 2
54233 Mariestad
Kassör Fru Ingrid Audardotter (Annika Nyman)
ingrid.audardotter@gmail.com
070-7518816
Sekreterare Grevinna Jovi Torstensdottir (Josefina Åsemyr)
jovi@styringheim.se
076-855 26 88
Styrelseledamot Herr Torulf Waldemarsson af Kraak (Magnus Nilsson)
kröningsbergsvägen 2
54233 Mariestad
+4670687 64 54
Styrelseledamot Turid Yngvadottir
Ordförande Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer)
rudbjer@yahoo.com
073-939 1886