Ekengaard
Officiella personer
Ämbetsmän
Drots
Präntare
MoAS (Göran Bielk)
Gråbo 1
56034 Visingsö
0739-708912
Härold Halfdan Östeinsson Hårfagre (Gustav Wetter)
gustav_wetter@hotmail.com
Rökinge 74
56034 Visingsö

0734420553
Skattmästare (Henrika Wickberg)
Birkagatan 18a
55465 Jönköping
0737-051421
Kastellan (Cecelia Wickberg)
Gråbo 1
56034 Visingsö
0705-522264
Styrelsen
Ordförande
Sekreterare
Styrelseledamot
Kassör (Henrika Wickberg)
Birkagatan 18a
55465 Jönköping
0737-051421