Attemark
Officiella personer
Ämbetsmän
Drots Sir George fitzHume (Ola Widell)
drots@attemark.se
Finkgatan 7
21459 Malmö
040-969379
070-847 22 91
MoAS Hilda (Sofia Andréasson)
Skattmästare Mäster Mickel Biörnsson till Wargegården (Mikael Blomstrand)
Ripgatan 30
21459 Malmö
040236644
070-6868184
Härold Herr Styrmir af Næstweth (Lasse Arsfeldt)
Hemsidesansvarig Fru Ylghia Urwäder (Minna Nilsson)
ylva.yrvader@gmail.com
Vikingavägen 26C
22477 LUND
0725459988
Kastellan Fru Ylghia Urwäder (Minna Nilsson)
ylva.yrvader@gmail.com
Vikingavägen 26C
22477 LUND
0725459988
Styrelsen
Ordförande Sir George fitzHume (Ola Widell)
ordf@attemark.se
Finkgatan 7
21459 Malmö
040-969379
070-847 22 91
Styrelseledamot Lord Grovbjörn Erikson (Jonas Ericsson)
drutten1@gmail.com
Mäster Nilsgatan 24
21126 Malmö
0702-396968
Sekreterare Hilda (Sofia Andréasson)
Styrelseledamot Lady Lucia la Rossa (Linda Andersson)
Kassör Mäster Mickel Biörnsson till Wargegården (Mikael Blomstrand)
Ripgatan 30
21459 Malmö
040236644
070-6868184
Styrelseledamot Roidh Caimbuel (Kim Ericsson)
buggster@gmail.com
Helenetorpsgatan 28
21458 Malmö
0406119931
0703300813
Vice Styrelseledamot Herr Styrmir af Næstweth (Lasse Arsfeldt)
Styrelseledamot Lady Tova af Attemark (Marina Hägg)
larar.marina@gmail.com
Högerudsgatan 42
21614 Limhamn
040-156786
070-2089489