Select Language
Prenumerationslista
Subscriptions
id groupId name theText info
2 19 Aros Associate member 12 month membership of SKA Aros, SKA Nordmark and thereby affiliated membership of SCA Inc. In the fee you get the Principality newsletter Silversparren distributed digitally.
2 19 Aros Associate member 12 månaders medlemsskap i lokalgruppen SKA Aros i Uppsala, samt SKA Nordmark och därigenom affilierad medlem i SCA Inc. Medlemstidningen Silversparren delas ut digitalt.
2 19 Aros SKA Aros 12 month membership of SKA Aros, SKA Nordmark and thereby affiliated membership of SCA Inc. In the fee you get the Principality newsletter Silversparren distributed digitally.
2 19 Aros SKA Aros 12 månaders medlemsskap i lokalgruppen SKA Aros i Uppsala, samt SKA Nordmark och därigenom affilierad medlem i SCA Inc. Medlemstidningen Silversparren delas ut digitalt.
4 5 Baggeholm Associate member 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
4 5 Baggeholm SKA Baggeholm 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
7 8 Gotvik Associate member For single or head family members. Included: Membership in SKA Gotvik and SKA Nordmark (SCA). Subscription to Dauphinen (Gotviks Newsletter) and an electronic copy of Silversparren (Nordmarks Newsletter) and an electronic copy of Dragons Tale (Drachenwalds Newsletter) Membership fee are paid from 12 years of age.
7 8 Gotvik Associate member För enskilda medlemmar eller huvudmedlem i familjemedlemskap. Inkluderar: Medlemskap i SKA Gotvik och SKA Nordmark (SCA). Prenumeration på Dauphinen (Gotviks medlemstidning) och en elektronisk upplaga av Silversparren (Nordmarks medlemstidning) och Dragons Tale (Drachenwalds medlemstidning). Medlemsavgift betalas från och med 12 års ålder
7 8 Gotvik Gotvik standard For single or head family members. Included: Membership in SKA Gotvik and SKA Nordmark (SCA). Subscription to Dauphinen (Gotviks Newsletter) and an electronic copy of Silversparren (Nordmarks Newsletter) and an electronic copy of Dragons Tale (Drachenwalds Newsletter) Membership fee are paid from 12 years of age.
7 8 Gotvik Gotvik standard För enskilda medlemmar eller huvudmedlem i familjemedlemskap. Inkluderar: Medlemskap i SKA Gotvik och SKA Nordmark (SCA). Prenumeration på Dauphinen (Gotviks medlemstidning) och en elektronisk upplaga av Silversparren (Nordmarks medlemstidning) och Dragons Tale (Drachenwalds medlemstidning). Medlemsavgift betalas från och med 12 års ålder
8 9 Gyllengran Associate member Års-medlemsskap i SKA Gyllengran och därigenom SCA Inc för hela familjen. Digital prenumeration av Silversparren.
8 9 Gyllengran SKA Gyllengran familjemedlemsskap Års-medlemsskap i SKA Gyllengran och därigenom SCA Inc för hela familjen. Digital prenumeration av Silversparren.
10 11 Juneborg Sustaining member 12 månaders medlemsskap i Juneborg samt SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
10 11 Juneborg Juneborg+SKA Nordmark med tidn 12 månaders medlemsskap i Juneborg samt SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
11 12 Midre Associate member Membership in Nordmark
11 12 Midre Associate member Medlemskap i Nordmark betalas till SKA Nordmark 34 07 00-4
11 12 Midre Standard Membership in Nordmark
11 12 Midre Standard Medlemskap i Nordmark betalas till SKA Nordmark 34 07 00-4
12 2 Nordmark Associate member 12 months membership in SKA Nordmark and thereby also SCA Inc. Digital subscription of the newsletter Silversparren.
12 2 Nordmark Associate member 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren.
12 2 Nordmark SKA Nordmark 12 months membership in SKA Nordmark and thereby also SCA Inc. Digital subscription of the newsletter Silversparren.
12 2 Nordmark SKA Nordmark 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren.
13 13 Reengarda Associate member Medlemskap Reengarda för 2013. Enskild medlem + nordmarks/SCA-medlemskap :150kr

Pengarna ska sättas in på Bankkonto Swedbank 8420-2, 923 354 123-5
13 13 Reengarda Reengarda Medlemskap Reengarda för 2013. Enskild medlem + nordmarks/SCA-medlemskap :150kr

Pengarna ska sättas in på Bankkonto Swedbank 8420-2, 923 354 123-5
14 14 Styringheim Associate member Membership in Styringheim and SCA Inc.
14 14 Styringheim Associate member Medlemskap i Styringheim och SCA Inc.
14 14 Styringheim Enskild medlem Membership in Styringheim and SCA Inc.
14 14 Styringheim Enskild medlem Medlemskap i Styringheim och SCA Inc.
16 1 Uma Associate member Basic membership including electronic subscriptions to Silversparren and Dragons Tale
16 1 Uma Associate member Standardmedlemskap inklusive elektroniska utgåvor av Silversparren och Dragons Tale
16 1 Uma Standard Basic membership including electronic subscriptions to Silversparren and Dragons Tale
16 1 Uma Standard Standardmedlemskap inklusive elektroniska utgåvor av Silversparren och Dragons Tale
17 16 Vida Vad (Vilande grupp) Sustaining member 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
17 16 Vida Vad (Vilande grupp) SKA Nordmark med tidningar 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
19 2 Nordmark Sustaining member 12 months membership in SKA Nordmark and thereby SCA Inc. Subscription of Silversparren and Dragons Tale.
19 2 Nordmark Sustaining member 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Prenumeration av Silversparren och Dragons tale. har upphört 2018
19 2 Nordmark SKA Nordmark med tidningar OLD 12 months membership in SKA Nordmark and thereby SCA Inc. Subscription of Silversparren and Dragons Tale.
19 2 Nordmark SKA Nordmark med tidningar OLD 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Prenumeration av Silversparren och Dragons tale. har upphört 2018
20 8 Gotvik Associate member For additional family members. Terms: Lives at same address as regular member and are more than 12 years old. Included: Membership in SKA Gotvik and SKA Nordmark (SCA). Subscription to an electronic copy of Silversparren (Nordmarks Newsletter) and Dragons Tale (Drachenwalds Newsletter).
20 8 Gotvik Associate member För extra familjemedlemmar. Krav: Boendes på samma adress som en standard medlem och är äldre än 12 år. Inkluderar: Medlemskap i SKA Gotvik och SKA Nordmark (SCA). Prenumeration på en elektronisk upplaga av Silversparren (Nordmarks medlemstidning) och Dragons Tale (Drachenwalds medlemstidning).
20 8 Gotvik Gotvik fam. For additional family members. Terms: Lives at same address as regular member and are more than 12 years old. Included: Membership in SKA Gotvik and SKA Nordmark (SCA). Subscription to an electronic copy of Silversparren (Nordmarks Newsletter) and Dragons Tale (Drachenwalds Newsletter).
20 8 Gotvik Gotvik fam. För extra familjemedlemmar. Krav: Boendes på samma adress som en standard medlem och är äldre än 12 år. Inkluderar: Medlemskap i SKA Gotvik och SKA Nordmark (SCA). Prenumeration på en elektronisk upplaga av Silversparren (Nordmarks medlemstidning) och Dragons Tale (Drachenwalds medlemstidning).
23 6 Gawaklint (Vilande grupp) Associate member Membership for SKA Nordmark and SCA Inc. Silversparren is distributed digitally.
23 6 Gawaklint (Vilande grupp) Associate member Medlemsskap i SKA Nordmark och SCA Inc. Medlemstidningen Silversparren distribueras digitalt. betalas till 34 07 00-4
23 6 Gawaklint (Vilande grupp) Gawaklint standard Membership for SKA Nordmark and SCA Inc. Silversparren is distributed digitally.
23 6 Gawaklint (Vilande grupp) Gawaklint standard Medlemsskap i SKA Nordmark och SCA Inc. Medlemstidningen Silversparren distribueras digitalt. betalas till 34 07 00-4
24 6 Gawaklint (Vilande grupp) Sustaining member Membership for SKA Nordmark, SCA Inc including Silversparren and Dragons Tale.
24 6 Gawaklint (Vilande grupp) Sustaining member Medlemsskap i SKA Nordmark, SCA Inc inklusive Silversparren och Dragons Tale. betalas till 34 07 00-4
24 6 Gawaklint (Vilande grupp) Gawaklint inkl. allt Membership for SKA Nordmark, SCA Inc including Silversparren and Dragons Tale.
24 6 Gawaklint (Vilande grupp) Gawaklint inkl. allt Medlemsskap i SKA Nordmark, SCA Inc inklusive Silversparren och Dragons Tale. betalas till 34 07 00-4
27 4 Attemark Associate member Member in Attemark and also in SKA Nordmark and SCA Inc. Member newsletter Silversparren digitally distributed.
27 4 Attemark Associate member Medlem i Attemark och därigenom SKA Nordmark och SCA Inc. Medlemstidningen Silversparren distribueras digitalt.
27 4 Attemark Attemark huvudmedlem Member in Attemark and also in SKA Nordmark and SCA Inc. Member newsletter Silversparren digitally distributed.
27 4 Attemark Attemark huvudmedlem Medlem i Attemark och därigenom SKA Nordmark och SCA Inc. Medlemstidningen Silversparren distribueras digitalt.
28 4 Attemark Youth member (13-17 year) Youth member (under 18) in Attemark and also in SKA Nordmark and SCA Inc. Member newsletter Silversparren digitally distributed.
28 4 Attemark Youth member (13-17 year) Ungdomsmedlem (under 18 år) i Attemark och därigenom SKA Nordmark och SCA Inc. Medlemstidningen Silversparren distribueras digitalt.
28 4 Attemark Attemark ungdom (13-17 år) Youth member (under 18) in Attemark and also in SKA Nordmark and SCA Inc. Member newsletter Silversparren digitally distributed.
28 4 Attemark Attemark ungdom (13-17 år) Ungdomsmedlem (under 18 år) i Attemark och därigenom SKA Nordmark och SCA Inc. Medlemstidningen Silversparren distribueras digitalt.
31 17 Viterheim (Vilande grupp) Associate member Membership in SKA Nordmark with electronic subscription of Silversparren pay to 34 07 00-4
31 17 Viterheim (Vilande grupp) Associate member Medlemskap i SKA Nordmark med elektronisk prenumeration av Silversparren betala till 34 07 00-4
31 17 Viterheim (Vilande grupp) Medlemskap Membership in SKA Nordmark with electronic subscription of Silversparren pay to 34 07 00-4
31 17 Viterheim (Vilande grupp) Medlemskap Medlemskap i SKA Nordmark med elektronisk prenumeration av Silversparren betala till 34 07 00-4
34 10 Holmrike Associate member Membership for 12 months. This includes the following memeberships: Holmrike (membership in the local Shire with local electronic newsletter, Holmgången). Nordmark (Principality membership with electronic newsletter, Silversparren). SCA membership with electronic newsletter, Dragons Tale.
34 10 Holmrike Associate member Medlemskap för 12 månader löpande. Detta inkluderar följande medlemskap: Holmrike (medlemskap i lokalgruppen med elektronisk tidning, Holmgången). Nordmark (Furstendömes-medlemskap med elektronisk tidning, Silversparren). SCA medlemskap med elektronisk tidning, Dragons Tale.
34 10 Holmrike Normalt medlemskap Membership for 12 months. This includes the following memeberships: Holmrike (membership in the local Shire with local electronic newsletter, Holmgången). Nordmark (Principality membership with electronic newsletter, Silversparren). SCA membership with electronic newsletter, Dragons Tale.
34 10 Holmrike Normalt medlemskap Medlemskap för 12 månader löpande. Detta inkluderar följande medlemskap: Holmrike (medlemskap i lokalgruppen med elektronisk tidning, Holmgången). Nordmark (Furstendömes-medlemskap med elektronisk tidning, Silversparren). SCA medlemskap med elektronisk tidning, Dragons Tale.
35 10 Holmrike Associate family member NOT AVAILABLE ANYMORE -------------------------------------------- No monthly publications. You have to share postal adress with an associate member. Otherwise an associate membership as above.
35 10 Holmrike Associate family member INTE TILLGÄNGLIGT LÄNGRE ------------------------------------------------- Inga egna tidningar. Man måste bo på samma adress som någon med normalt medlemskap eller "Ämbetsmanna"-medlemskap. Annars som Normalt medlemskap ovan.
35 10 Holmrike Familjemedlemskap NOT AVAILABLE ANYMORE -------------------------------------------- No monthly publications. You have to share postal adress with an associate member. Otherwise an associate membership as above.
35 10 Holmrike Familjemedlemskap INTE TILLGÄNGLIGT LÄNGRE ------------------------------------------------- Inga egna tidningar. Man måste bo på samma adress som någon med normalt medlemskap eller "Ämbetsmanna"-medlemskap. Annars som Normalt medlemskap ovan.
38 9 Gyllengran Associate member 12 months membership in SKA Gyllengran and thereby also SCA Inc. Digital subscription of the newsletter Silversparren.
38 9 Gyllengran Associate member Års-medlemsskap i SKA Gyllengran och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren.
38 9 Gyllengran SKA Gyllengran 12 months membership in SKA Gyllengran and thereby also SCA Inc. Digital subscription of the newsletter Silversparren.
38 9 Gyllengran SKA Gyllengran Års-medlemsskap i SKA Gyllengran och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren.
39 11 Juneborg Associate member 12 months membership in Juneborg and SKA Nordmark and thereby also SCA Inc. Digital subscription of the newsletter Silversparren.
39 11 Juneborg Associate member 12 månaders medlemsskap i Juneborg samt SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren.
39 11 Juneborg Juneborg+SKA Nordmark 12 months membership in Juneborg and SKA Nordmark and thereby also SCA Inc. Digital subscription of the newsletter Silversparren.
39 11 Juneborg Juneborg+SKA Nordmark 12 månaders medlemsskap i Juneborg samt SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren.
40 15 Ulvberget Sustaining member 12 months membership in SKA Nordmark and thereby SCA Inc. Paper subscription of Silversparren and Dragons Tale.
40 15 Ulvberget Sustaining member Årligt medlemskap (nyår-nyår) medlemskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. med pappersprenumeration av Silversparren och Dragons tale.
40 15 Ulvberget Enskild medlem med papperstidningar 12 months membership in SKA Nordmark and thereby SCA Inc. Paper subscription of Silversparren and Dragons Tale.
40 15 Ulvberget Enskild medlem med papperstidningar Årligt medlemskap (nyår-nyår) medlemskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. med pappersprenumeration av Silversparren och Dragons tale.
41 16 Vida Vad (Vilande grupp) Associate member 12 months membership in SKA Nordmark and thereby also SCA Inc. Digital subscription of the newsletter Silversparren.
41 16 Vida Vad (Vilande grupp) Associate member 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren.
41 16 Vida Vad (Vilande grupp) SKA Nordmark 12 months membership in SKA Nordmark and thereby also SCA Inc. Digital subscription of the newsletter Silversparren.
41 16 Vida Vad (Vilande grupp) SKA Nordmark 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren.
42 10 Holmrike Sustaining member Members who wants the printed versions of Silversparren and Dragons Tale needs to pay to Nordmark.
42 10 Holmrike Sustaining member Medlemmar som önskar Silversparren och Dragons Tale i pappersformat måste betala detta direkt till Nordmark.
42 10 Holmrike "Ämbetsmanna"-medlemskap Members who wants the printed versions of Silversparren and Dragons Tale needs to pay to Nordmark.
42 10 Holmrike "Ämbetsmanna"-medlemskap Medlemmar som önskar Silversparren och Dragons Tale i pappersformat måste betala detta direkt till Nordmark.
44 17 Viterheim (Vilande grupp) Sustaining Membership Membership in SKA Nordmark with subscription of Silversparren, Dragons tale pay to 34 07 00-4
44 17 Viterheim (Vilande grupp) Sustaining Membership Medlemskap i SKA Nordmark med prenumeration av Silversparren och Dragons tale. Betala till 34 07 00-4
44 17 Viterheim (Vilande grupp) Medlemskap med tidningar Membership in SKA Nordmark with subscription of Silversparren, Dragons tale pay to 34 07 00-4
44 17 Viterheim (Vilande grupp) Medlemskap med tidningar Medlemskap i SKA Nordmark med prenumeration av Silversparren och Dragons tale. Betala till 34 07 00-4
53 12 Midre Sustaining member Membership in Midre, Nordmark and SCA. Including a year subscription to Dragons Tale and Silversparren.
53 12 Midre Sustaining member Medlemskap i Nordmark betalas till SKA Nordmark 34 07 00-4. Inklusive helårsprenumeration av Dragons Tale och Silversparren.
53 12 Midre Standard Plus Membership in Midre, Nordmark and SCA. Including a year subscription to Dragons Tale and Silversparren.
53 12 Midre Standard Plus Medlemskap i Nordmark betalas till SKA Nordmark 34 07 00-4. Inklusive helårsprenumeration av Dragons Tale och Silversparren.
55 7 Frostheim Associate member 12 Månaders medlemsskap i Föreningen Frostheim och SKA Nordmark (och därigenom SCA Inc.) Digital prenumeration av Silversparren.
55 7 Frostheim SKA Nordmark och Frostheim 12 Månaders medlemsskap i Föreningen Frostheim och SKA Nordmark (och därigenom SCA Inc.) Digital prenumeration av Silversparren.
56 7 Frostheim Sustaining member 12 months membership in Frostheim and SKA Nordmark (associated with SCA Inc.). Digital subscription to Silversparren and Dragons tail.
56 7 Frostheim Sustaining member 12 Månaders medlemsskap i Föreningen Frostheim och SKA Nordmark (och därigenom SCA Inc.) Digital prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
56 7 Frostheim SKA Nordmark och Frostheim 12 months membership in Frostheim and SKA Nordmark (associated with SCA Inc.). Digital subscription to Silversparren and Dragons tail.
56 7 Frostheim SKA Nordmark och Frostheim 12 Månaders medlemsskap i Föreningen Frostheim och SKA Nordmark (och därigenom SCA Inc.) Digital prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
57 20 Ekengaard Associate member Membership in SKA Nordmark and SCA Inc pay to 34 07 00-4
57 20 Ekengaard Associate member Medlemsskap i SKA Nordmark och SCA Inc betalas till 34 07 00-4
57 20 Ekengaard Standard Membership in SKA Nordmark and SCA Inc pay to 34 07 00-4
57 20 Ekengaard Standard Medlemsskap i SKA Nordmark och SCA Inc betalas till 34 07 00-4
58 20 Ekengaard Sustaining member Membership in SKA Nordmark and SCA Inc + subscription on Dragons Tale and Silversparren newsletters pay to 34 07 00-4
58 20 Ekengaard Sustaining member Medlemsskap i SKA Nordmark and SCA Inc + prenumeration på medlemstidningarna Dragons Tale och Silversparren betsalas till 34 07 00-4 UPPHÖRT
58 20 Ekengaard Medlemsskap och tidningar Membership in SKA Nordmark and SCA Inc + subscription on Dragons Tale and Silversparren newsletters pay to 34 07 00-4
58 20 Ekengaard Medlemsskap och tidningar Medlemsskap i SKA Nordmark and SCA Inc + prenumeration på medlemstidningarna Dragons Tale och Silversparren betsalas till 34 07 00-4 UPPHÖRT
60 1 Uma Sustaining member With official papers Dragons Tale and Silversparren on paper
60 1 Uma Sustaining member Med officiella tidningarna Dragons Tale och Silversparren i pappersform
60 1 Uma Std m DT/Sparre With official papers Dragons Tale and Silversparren on paper
60 1 Uma Std m DT/Sparre Med officiella tidningarna Dragons Tale och Silversparren i pappersform
64 9 Gyllengran Sustaining member Års-medlemsskap i SKA Gyllengran och därigenom SCA Inc. Prenumeration av Silversparren.
64 9 Gyllengran SKA Gyllengran med prenumeration av silversparren/DT Års-medlemsskap i SKA Gyllengran och därigenom SCA Inc. Prenumeration av Silversparren.
65 9 Gyllengran Sustaining member Års-medlemsskap i SKA Gyllengran och därigenom SCA Inc för hela familjen. Prenumeration av Silversparren.
65 9 Gyllengran SKA Gyllengran familj med silversparre/DT Års-medlemsskap i SKA Gyllengran och därigenom SCA Inc för hela familjen. Prenumeration av Silversparren.
67 9 Gyllengran Associate member family membership in Gyllengran, must live at the same adress as a head-familymember, note head members id on the person
67 9 Gyllengran Associate member familjemedlemsskap i Gyllengran, måste bo på samma adress som en huvudfamiljemedlem, sätt huvudmedlemmens id i peron informationen
67 9 Gyllengran SKA Gyllengran familjemedlem family membership in Gyllengran, must live at the same adress as a head-familymember, note head members id on the person
67 9 Gyllengran SKA Gyllengran familjemedlem familjemedlemsskap i Gyllengran, måste bo på samma adress som en huvudfamiljemedlem, sätt huvudmedlemmens id i peron informationen
68 8 Gotvik Associate member For children under twelve who's parents are members of SKA Gotvik. Date of birth needed.
68 8 Gotvik Associate member För barn under tolv år som har föräldrar som är medlemmar i SKA Gotvik. Födelsedatum måste anges vid registrering
68 8 Gotvik Gotvik barn under 12 år For children under twelve who's parents are members of SKA Gotvik. Date of birth needed.
68 8 Gotvik Gotvik barn under 12 år För barn under tolv år som har föräldrar som är medlemmar i SKA Gotvik. Födelsedatum måste anges vid registrering
69 11 Juneborg Associate member Children under 12 years.
69 11 Juneborg Associate member Barn under 12 år.
69 11 Juneborg Juneborg-Barn Children under 12 years.
69 11 Juneborg Juneborg-Barn Barn under 12 år.
71 15 Ulvberget Associate member Årligt medlemskap (nyår-nyår) i SKA Ulvberget och SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren och Dragons Tale.
71 15 Ulvberget Enskild medlem Årligt medlemskap (nyår-nyår) i SKA Ulvberget och SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren och Dragons Tale.
72 10 Holmrike Associate child or young adult member For members 13-18 years of age. Membership for 12 months. This includes the following memberships: Holmrike (membership in the local Shire with local electronic newsletter, Holmgången). Nordmark (Principality membership with electronic newsletter, Silversparren). SCA membership with electronic newsletter, Dragons Tale.
72 10 Holmrike Associate child or young adult member För medlemmar 13-18 år gamla. Medlemskap för 12 månader löpande. Detta inkluderar följande medlemsskap: Holmrike (medlemskap i lokalgruppen med elektronisk tidning, Holmgången). Nordmark (Furstendömes-medlemskap med elektronisk tidning, Silversparren). SCA medlemskap med elektronisk tidning, Dragons Tale.
72 10 Holmrike Barn- och ungdomsmedlemskap For members 13-18 years of age. Membership for 12 months. This includes the following memberships: Holmrike (membership in the local Shire with local electronic newsletter, Holmgången). Nordmark (Principality membership with electronic newsletter, Silversparren). SCA membership with electronic newsletter, Dragons Tale.
72 10 Holmrike Barn- och ungdomsmedlemskap För medlemmar 13-18 år gamla. Medlemskap för 12 månader löpande. Detta inkluderar följande medlemsskap: Holmrike (medlemskap i lokalgruppen med elektronisk tidning, Holmgången). Nordmark (Furstendömes-medlemskap med elektronisk tidning, Silversparren). SCA medlemskap med elektronisk tidning, Dragons Tale.
74 19 Aros SKA Aros - family member under 13 years 12 months of membership in local group SKA Aros, and national group SKA Nordmark and thereby an affiliated member of SCA Inc for family members under the age 0f 13 associated with a full member. Includes electronic newsletter.
74 19 Aros SKA Aros - family member under 13 years 12 månaders medlemsskap i lokalgruppen SKA Aros i Uppsala, samt SKA Nordmark och därigenom affilierad medlem i SCA Inc för familjemedlem under 13 års ålder kopplad till en vanlig medlem. Medlemstidningen Silversparren delas ut digitalt.
74 19 Aros SKA Aros - familjemedlem under 13 år 12 months of membership in local group SKA Aros, and national group SKA Nordmark and thereby an affiliated member of SCA Inc for family members under the age 0f 13 associated with a full member. Includes electronic newsletter.
74 19 Aros SKA Aros - familjemedlem under 13 år 12 månaders medlemsskap i lokalgruppen SKA Aros i Uppsala, samt SKA Nordmark och därigenom affilierad medlem i SCA Inc för familjemedlem under 13 års ålder kopplad till en vanlig medlem. Medlemstidningen Silversparren delas ut digitalt.
75 4 Attemark Children (below 13) Children (under 13) are free of charge.
75 4 Attemark Children (below 13) Barn (under 13 år) är avgiftsbefriade.
75 4 Attemark Barn (under 13) Children (under 13) are free of charge.
75 4 Attemark Barn (under 13) Barn (under 13 år) är avgiftsbefriade.
76 4 Attemark Family member Second and following adault member(s) in a family, living on the same address as a member with full Attemark membership.
76 4 Attemark Family member Familjemedlem på samma adress som en fullt betalande medlem.
76 4 Attemark Attemark familjemedlem Second and following adault member(s) in a family, living on the same address as a member with full Attemark membership.
76 4 Attemark Attemark familjemedlem Familjemedlem på samma adress som en fullt betalande medlem.
77 18 Örehus Örehus 12 Month membership in Örehus and SKA Nordmark and through that SCA inc. Digital subscription of Silversparren and Dragons Tale
77 18 Örehus Örehus 12 månaders medlemskap i Örehus och SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren och Dragons tale.
78 18 Örehus Örehus ungdom 12 Month membership in Örehus and SKA Nordmark and through that SCA inc. Digital subscription of Silversparren and Dragons Tale. For Youth up to 15 years of age
78 18 Örehus Örehus ungdom 12 månaders medlemskap i Örehus och SKA Nordmark och därigenom SCA Inc. Digital prenumeration av Silversparren och Dragons tale. Gäller ungdom upp tom. 15 år.
80 13 Reengarda Youth member Benrmedlemskap för barn mellan 13-17 år 50kr Medlemsakp Reengarda + banrmedlemskap

Pengarna ska sättas in på Bankkonto Swedbank 8420-2, 923 354 123-5
80 13 Reengarda Barnmedlem 13-17 år Benrmedlemskap för barn mellan 13-17 år 50kr Medlemsakp Reengarda + banrmedlemskap

Pengarna ska sättas in på Bankkonto Swedbank 8420-2, 923 354 123-5
81 14 Styringheim Youth member Medlemskap i Styringheim och SCA Inc.
81 14 Styringheim Enskild medlem 0-12 år Medlemskap i Styringheim och SCA Inc.
82 14 Styringheim Youth member Medlemskap i Styringheim och SCA Inc.
82 14 Styringheim Enskild medlem 13-18 år Medlemskap i Styringheim och SCA Inc.
83 2 Nordmark Associate member, under 13 y 12 months membership in SKA Nordmark and thereby also SCA Inc.
83 2 Nordmark Associate member, under 13 y 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc.
83 2 Nordmark SKA Nordmark, under 13 år 12 months membership in SKA Nordmark and thereby also SCA Inc.
83 2 Nordmark SKA Nordmark, under 13 år 12 månaders medlemsskap i SKA Nordmark och därigenom SCA Inc.
84 1 Uma Youths Below 13 years if parent is member
84 1 Uma Youths Under 13 om förälder är medlem
84 1 Uma Ungdom Below 13 years if parent is member
84 1 Uma Ungdom Under 13 om förälder är medlem
85 21 Klakavirki Associate member Membership in Klakavirki and SCA Inc.
85 21 Klakavirki Associate member Membership in Klakavirki and SCA Inc.
85 21 Klakavirki Associate member Membership in Klakavirki and SCA Inc.
85 21 Klakavirki Associate member Membership in Klakavirki and SCA Inc.
86 22 Gorynovo Associate member Membership in Gorynovo and SCA Inc.
86 22 Gorynovo Associate member Membership in Gorynovo and SCA Inc.
86 22 Gorynovo Associate member Membership in Gorynovo and SCA Inc.
86 22 Gorynovo Associate member Membership in Gorynovo and SCA Inc.
87 13 Reengarda Barnmedlem 0-12 år Barnmedlemskap för barn under 13 år 0kr. Medlemskap Reengarda + barmedlemskap
87 13 Reengarda Barnmedlem 0-12 år Barnmedlemskap för barn under 13 år 0kr. Medlemskap Reengarda + barmedlemskap
87 13 Reengarda Barnmedlem 0-12 år Barnmedlemskap för barn under 13 år 0kr. Medlemskap Reengarda + barmedlemskap
87 13 Reengarda Barnmedlem 0-12 år Barnmedlemskap för barn under 13 år 0kr. Medlemskap Reengarda + barmedlemskap


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.