Nordmark.org

Kommande

Inga kommande händelser


Välj språk

kronikor

Nordmarks krnikr
den lördag 21 februari 2004
av kotte författarlista
i Officiella Nordmark

color="#000066">Nordmarks krönikör

color="#000066"> height="123">

color="#000066">
color="#000066">In english

Fru Ulvhild Ingesdotter Skragge

color="#000066"> (Maud Lagerborg)
face="Old English Text> MT"> maudlagerborg©yahoo.se

Vice krönikör
Vicomtessa Elsa Snakenborgh
(Maria Markenroth)
mariamarkenroth©tele2.se

color="#000066">
color="#000066"> mbetspresentation
color="#000066"> Nordmarks krönikör är ansvarig för
skrivande, tryckande och utsändande av furstendömets nyhetsblad
- Silversparren. Krönikören skall vaka över andra nyhetsblad
inom Nordmarks gränser, och även ansvara för att hövlighetskopior
sänds till dem som skall få dessa.

color="#000066">
color="#000066"> Krönikören skall:
color="#000066"> a. vara minst arton år gammal.
color="#000066"> b. vara medlem i SCA under sin mandatperiod.
color="#000066"> c. ha tillgång till furstendömets
och kungarikets nyhetsblad i sitt hem.

color="#000066"> d. vara närvarande vid Ting, eller
sända en representant med skriftligt intyg.

color="#000066"> e. rapportera till sin överordnade
på det sätt som den överordnade önskar - i krönikörens
fall ett exemplar av varje nummer, och utöver detta en kortfattad
kvartalsrapport - och skicka kopior av rapporterna till fursteparet.

color="#000066"> f. vaka över utvecklingen och
kunskapen inom sitt ämbetsområde.

color="#000066"> g. ha ett arkiv.
color="#000066"> h. regelbundet vara i kontakt med sina
underordnade inom Nordmarks undergrupper, och vidarebefordra nyheter
och information till dessa.

color="#000066">
color="#000066"> Nuvarande krönikörs målsättning:
color="#000066"> hålla mig uppdaterad
color="#000066"> se till att deadlinen hålls
color="#000066"> skriva många bra artiklar
color="#000066"> ha kul!
color="#000066"> regelbunden kontakt med sittande
furstepar, och mina medarbetare

color="#000066"> försöka ragga nya
prenumeranter, och påminna dem vars prenumeration är på
väg att gå ut

color="#000066"> verka för Drömmen
color="#000066">
color="#000066"> nskelista:
color="#000066"> Artiklar, artiklar och åter
artiklar av alla de slag

color="#000066"> Skojiga och fina bilder
color="#000066"> Fler prenumeranter
color="#000066">
color="#000066"> Rapportering från de lokalgrupper där medlemstidning
produceras sker genom att ett exemplar av varje nummer skickas till Nordmarks
krönikör.

color="#000066">
color="#000066"> Prenumerationer och medlemskap:
color="#000066"> 12 nr kostar 180:- Postgiro 34 07 00-4 (SKA Nordmark).
Skriv namn, adress och att betalningen är för prenumeration
på talongen. SKA gör inga efterforskningar. Vänd er med
alla prenumerationsfrågor till kassören(skattmästaren). OBS! Detta gäller även eventuell adressändring.

color="#000066"> Familjemedlemskap i Nordmark: på samma adress som
prenumererande medlem, medlemsförmåner i SKA Nordmark utom
Silversparren, 50:- per person.

color="#000066">
color="#000066"> Bidrag:
color="#000066"> Texter: Manusstopp är alltid den sista i varje månad.
Hand-/maskinskrivet material ska vara lättläst. I elektronisk
form, skicka in bidrag med e-mail eller som textfiler på Mac- eller
PC-disketter.

color="#000066"> Bilder: papper, TIFF, GIF, EPS och Pict går bra.
För eventuella andra format kontakta krönikören.

color="#000066"> Lämpliga bilder: streck- eller gråskaleteckningar.
Eventuellt svartvita foton.

color="#000066">
color="#000066"> Retur:
color="#000066"> Vill du ha disketter, papper eller foto-CD i retur, bifoga
frankerat adresserat kuvert.

color="#000066">
color="#000066"> Format:
color="#000066"> A5
color="#000066">
color="#000066"> Upplaga:
color="#000066"> 100 ex
color="#000066">
color="#000066"> Arkiv
color="#000066"> Vid frågor gällande gammalt material är
det lättast att kontakta mig, så letar jag upp aktuella nummer
efterhand.color="#000066">
color="#000066">
color="#000066">
color="#000066">
color="#000066">
color="#000066">
color="#000066">
color="#000066">

 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org