Nordmark.orgFebruari 2019

Inga händelser denna månad.

MTOTFLS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Kommande

15 marsvid1700
Jungfru Maria Bebådelsedagsgille 2019

15 marsvid1800
St.Egon


Välj språk

lagen3

Nordmarks lag - D. Nordmarks ämbetsmän (The officers of Nordmark)
den onsdag 21 januari 2004
av kotte författarlista
i Officiella Nordmark

C. Nordmarks Ting

C. The Nordmark Ting

a. Vid ting samlas Nordmarks folk för att diskutera furstendömets inre angelägenheter. Ting hålles en gång per regering om så behövs.


a. At the Nordmark ting the people of Nordmark gather to discuss the internal affairs of the principality. The nordmark ting is held once per reign if needed.
b. Kungörelsen skall innehålla samtliga ärenden som Tinget skall behandla.

b. The announcement shall specify all questions to be discussed at the Ting.
c. Vid Ting har samtliga Nordmarks invånare närvaro- och yttranderätt. Medlemmar i SCA Inc som är bosatta i Nordmark har rösträtt. Drotsen kan adjungera andra personer och ge dem yttranderätt men ej rösträtt. c. At the Ting all residents of Nordmark have the right to be present and to speak, Members of the SCA , Inc who reside in Nordmark have the right to vote. The Seneschal may call in others , giving them the right to speak but not the right to vote.

d. För att ett Ting skall vara giltigt måste minst 25% eller 25 stycken, vilketdera som är färre, av de i Nordmark bofasta SCA Inc medlemarna närvara, eller ha skickat fullmakt. Furstendömets drots och minst tre andra av furstendömets ämbetsmän eller av dem vederbörligen utsedd representant måste närvara: i annat fall måste nytt Ting kungöras.

d. For a Ting to be valid, no fewer than a 25% or 25 individuals, whichever is the smalest number, of the SCA members permanently residing inNordmark must be present or send a letter of attorney. The Principality Seneschal,and at least three other Principality officers, or their duly appointed respresentatives must be present, otherwise, a new Ting must be announced.
e. Om Fursteparet föreslår att regalia skall förstöras, säljas eller ges bort, skall Tinget med enkel majoritet besluta om vad som skall göras med föremålet.

e. If the Coronet proposes that a piece of the regalia be destroyed, sold or given away, the Ting shall decide with a vote of simple majority what is to be done with it.
f. Om en korrekt upplagd petition anländer från ett område utanför Nordmark med begäran om att få bli en del av furstendömet, skall fursteparet lyssna till och noga överväga Tingets åsikt, innan en petition om gränsändring skickas till Drachenwalds Kronor eller Board of Directors.

f. If a properly constituted petition from an area outside Nordmark which requests inclusion in the Principality is received, the Coronet shall listen to and carefully consider the opinion of the Ting before any petition to change Nordmark's borders is sent to the Crown of Drachenwald or the Board of Directors of the SCA.
g. Om en eller fler ämbetsmän begär det, skall tid och plats avsättas för furstendömets ämbetsmän under Tinget, så att de kan hålla ett separat möte för att diskutera sådant som rör deras ämbeten. Vid sådana möten har drotsarna för furstendömets grupper närvaro- och yttranderätt. g. If one or more Principality officers so request, time and space shall be provided at the Ting, for the officers of the Principality to meet separately and discuss matters pertaining to their office. At such meetings, seneschals from the Principality groups have the right to be present and to speak.Nordmarks lag - innehåll


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org