Nordmark.org

Kommande

Inga kommande händelser


Välj språk

Lagen - E. Nordmarks utmärkelser

Nordmarks lag - E. Nordmarks utmärkelser (The awards of Nordmark)
den lördag 20 maj 2006
av kotte författarlista
i Officiella Nordmark

E. Nordmarks utmärkelser

E. The awards of Nordmark

Furstendömet Nordmark har följande utmärkelser, som är
lika i rang och ära. Dessa utmärkelser medför ett sköldebrev.
The Principality of Nordmark has the following awards, which are equal
in rank and honour. These awards brings an AoA.
a. Gyllene Bandet.
Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet
samt en vilja att ställa sina kunskaper till förfogande för
andra.
a. Gyllene Bandet (Order of the Golden Ribbon)
Given for hard and tenacious work for the Principality and a willingness
to put their knowledge at other peoples disposal.
b. Vita Portens Väktare.
Ges dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga
att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av
kämpalek som godkänts i furstendömet.
b. Vita Portens Väktare (Guardians of the White Portal)
Given to those who have shown themselves to be chivalrous, proficient
in the use of weapons, and willing to teach others. This award is given
for all types of martial activities sanctioned in the Principality.
c. Ljusorden.
Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom
viljan att dela med sig av sin kunskap till andra.
c. Ljusorden (Order of the Light).
Given to those who have shown skill in arts, crafts, and science, and
a will to share their skills and knowledge with others.
d. Drömmens orden.
Denna orden är stängd.
d. Drömmens Order (Order of the Dream).
This order is closed.
e. Salladins Ring
Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet
e. Saladins Ring
Given to those who have shown exceptional courtesy, consideration, and
chivalry.
f. Nordmarks Carneol
Kan ges till den eller de som arbetat och ansträngt sig för att återge
känslan av den ljusa Medeltiden.
f. The Carneol of Nordmark
Awarded to individuals or groups who have work for re-constructing the
feeling of the bright medieval age.
g. Nordmarks Malakit
Kan ges till den eller dem som ägnat sig åt studier av tidsperioden som
återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks
väl.

f. Nordmarks Sparre
Kan ges till den eller dem som ej är bosatta i Nordmark men som bidragit till Nordmarks väl.
g. Nordmark Malachite
Awarded to individuals or groups who have studied the time period re enacted
in the SCA and used the results of these studies for the well being of
Nordmark.

f. Chevron of Nordmark
Awarded to individuals or groups who doesn't reside in Nordmark and have contributed to the well being of Nordmark.
Innehavare av dessa utmärkelser skall stödja Fursteparet med
råd och arbete, uppmuntra arbete inom de aktiviteter som berör
utmärkelsen ifråga, samt vara redo att föreslå värdiga
kandidater för upphöjelse och belöning.
Recipients of these awards shall support the Coronet with advice and
work, promote work in the activities pertaining to the award and be ready
to suggest worthy candidates for elevation and reward.


Nordmarks lag - innehåll


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org