Nordmark.org

Kommande

Inga kommande händelser


Välj språk

Ting 20091212

Fursteparet kallar till ting
den måndag 07 december 2009
av Drots Jovi författarlista
i Officiella Nordmark

Tinget skall besluta om hur många utmärkelser för barn som Nordmark vill ha och vilka dessa skall vara.

Förslag till ny lagtext indelat som två olika alternativ finns nedan.
Inledande lagtext efter paragraf E. Nordmarks utmärkelser.
”F.Nordmarks utmärkelser för barn
Furstendömet Nordmark har följande utmärkelser för barn ( under 14 års ålder)som är bosatta och aktiva i Nordmark. Dessa utmärkelser är är lika i rang och ära. Dessa utmärkelser medför INTE ett sköldebrev.”
(Alternativ 1):
a. Silverhjulet.
” Ges till de barn i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.” Token: Ett silverhjul med sex ekrar. Badge: Ett silverhjul med sex ekrar på bakgrund av Nordmarks färger.
b. Snabba Haren.
” Ges till de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och i detta varit en förebild för andra och som ivrigt arbetat i och för furstendömet.”Badge: En hare i språng.
c. Lilla Enhörningen.
”Ges till de barn som utmärkts sig genom att visa ett stort intresse, fömåga och talang inom konst och vetenskap. Badge: En liten enhörning eller ett enhörningshuvud i profil.”
(Alternativt 2):
a. Skimrande fröet
Ges till de barn i Nordmark som upprepade gånger deltagit i aktiviteter och på evenemang. Token: Ett skimrande frö i pärlemor, silver eller gold. Badge: Ett skimrande frö i guld och silver på delad blå och svart bakgrund.”
b. Gyllene knoppen
” Ges till dem som regelbundet deltagit under längre tid och utmärkt sig genom stor hjälpsamhet, föredömligt beteende eller skicklighet inom konst och vetenskap. Token: En guldfärgad blomsterknopp. Badge: En guldfärgad blomsterknopp på delad blå och svart bakgrund.”
c. Nordmarks blomsterkrans
” Ges till dem som under lång tid utmärkt sig genom framstående prestationer enskilt och i grupp, har visat stor hjälpsamhet, varit ett föredöme för andra, hjälpt till att leda eller organisera aktiviteter och visat förmåga inom konst och vetenskap. Token: En blomsterkrans att få vid ceremonin. Badge: En blomsterkrans på bakgrund av Nordmarks färger.”


......................

FURSTEPARET KALLAR TILL TING.
Härmed vill Vi upprepa vår kallelse till Ting som vi kungjorde på hovet på Inbördeskriget. Tinget kommer hållas i Styringheim under Styringheims Baroniella Investitur och Luciafest. Tinget kommer att behandla instiftandet av nya utmärkelser för barn i Nordmark. Vi har flera förslag som inkommit som kan behandlas som enskilda olika förslag eller som ”paketförslag”. En tanke var att det kanske skulle vara lämpligt med tre utmärkelser för barn så att barnet kan få kontinuerlig uppmuntran från tidig ålder när man först föds in i föreningen till dess att barnet blir större och kvalificerar sig för vuxenutmärkelserna i tonåren. Tinget skall besluta om hur många utmärkelser för barn som Nordmark vill ha och vilka dessa skall vara. Om du har fler förslag så inkom med dessa snarast!
Jämför gärna med de utmärkelser som finns i kungariket för barn:
The Order of the Dragon's Jewel
This award will be given to children (under 12 years of age) who have distinguished themselves through exemplary behavior or service.
The Order of the Dragon's Pride
This award will be given to children (under 12 years of age) who have distinguished themselves through exemplary work in the arts and sciences.
Nedan följer en beskrivning av de olika alternativen som finns färdiga.
Nordmarks Hjul / Silverhjulet – för aktivt deltagande utan prestationskrav på minst 10 evenemang från medveten ålder (ca 2 års ålder). Hjulet representerar tidens hjul och att barnet varit med under en längre tid. Symbol för utmärkelsen: Ett silverhjul med sex ekrar.
Förslag till lagtext:: ” Ges till de barn ( under 14 års ålder) i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.” Token: Ett silverhjul med sex ekrar. Badge: Ett silverhjul med sex ekrar på bakgrund av Nordmarks färger.
Snabba Haren – motsvarighet till Gyllene Bandet. Barnet har deltagit aktivt genom att visa hjälpsamhet och ställt upp med sina tjänster vid olika tillfällen på evenemang. Haren symboliserar barnet som springer med snabba fötter för att hjälpa till där det behövs. Symbol för utmärkelsen: En hare i språng.
Förslag till lagtext:: ” Ges till de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och ivrigt arbetat i och för furstendömet.”Badge: En hare i språng.
Lilla Enhörningen – motsvarighet till Ljus Ordern. Barnet har deltagit aktivt och visat ett ökat intresse, förmåga och talang inom konst- och vetenskapsområdet. Enhörningen symboliserar det magiska som barnet utvecklar och tror på när han/hon ägnar sig åt skapande verksamhet. Symbol för utmärkelsen: En liten enhörning eller ett enhörningshuvud i profil.
Förslag till lagtext:: ”Ges till de barn som utmärkt sig genom att visa ett stort intresse, fömåga och talang inom konst och vetenskap. Badge: En liten enhörning eller ett enhörningshuvud i profil.”
Skimrande fröet – för återkommande deltagande från späd ålder utan prestationskrav. Symbol för utmärkelsen: Ett skimrande frö ( i pärlemor, silver eller guld).
Förslag till lagtext:: ”Ges till de barn i Nordmark som upprepade gånger deltagit i aktiviteter och på evenemang. Token: Ett skimrande frö i pärlemor, silver eller gold. Badge: Ett skimrande frö i guld och silver på delad blå och svart bakgrund.”
Gyllene knoppen – för regelbundet deltagande under längre tid och enskilda prestationer i form av tjänst eller inom konst och vetenskap. Symbol för utmärkelsen: En guldfärgad blomsterknopp. Badge: En guldfärgad blomsterknopp på delad blå och svart bakgrund.”
Förslag till lagtext::” Ges till dem som regelbundet deltagit under längre tid och utmärkt sig genom stor hjälpsamhet, föredömligt beteende eller skicklighet inom konst och vetenskap. Token: En guldfärgad blomsterknopp. Badge: En guldfärgad blomsterknopp på delad blå och svart bakgrund.”
Nordmarksblomsterkrans/ Blomsterkransen – för deltande under många år/ lång tid och goda prestationer både enskilt och som del i en grupp, tillsammans med andra inom något område. Prestationerna kan omfatta både området av tjänst och konst och vetenskap. Token och badge för utmärkelsen: En blomsterkrans att bära på huvudet vid ceremonin och som token en favour med badgebilden av en blomsterkrans på bakgrund av Nordmarks vapenfärger.
Förslag till lagtext:” Ges till dem som under lång tid utmärkt sig genom framstående prestationer enskilt och i grupp, har visat stor hjälpsamhet, varit ett föredöme för andra, hjälpt till att leda eller organisera aktiviteter och visat förmåga inom konst och vetenskap. Token: En blomsterkrans att få vid ceremonin. Badge: En blomsterkrans på bakgrund av Nordmarks färger.”
Ett komplett förslag till ny lagtext indelat som två olika alternativ finns nedan.
Förslag till ny lagtext. Inledande lagtext efter paragraf E. Nordmarks utmärkelser.
”F.Nordmarks utmärkelser för barn
Furstendömet Nordmark har följande utmärkelser för barn ( under 14 års ålder)som är bosatta och aktiva i Nordmark. Dessa utmärkelser är är lika i rang och ära. Dessa utmärkelser medför INTE ett sköldebrev.”
(Alternativ 1):
a. Silverhjulet.
” Ges till de barn i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.” Token: Ett silverhjul med sex ekrar. Badge: Ett silverhjul med sex ekrar på bakgrund av Nordmarks färger.
b. Snabba Haren.
” Ges till de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och i detta varit en förebild för andra och som ivrigt arbetat i och för furstendömet.”Badge: En hare i språng.
c. Lilla Enhörningen.
”Ges till de barn som utmärkts sig genom att visa ett stort intresse, fömåga och talang inom konst och vetenskap. Badge: En liten enhörning eller ett enhörningshuvud i profil.”
(Alternativt 2):
a. Skimrande fröet
Ges till de barn i Nordmark som upprepade gånger deltagit i aktiviteter och på evenemang. Token: Ett skimrande frö i pärlemor, silver eller gold. Badge: Ett skimrande frö i guld och silver på delad blå och svart bakgrund.”
b. Gyllene knoppen
” Ges till dem som regelbundet deltagit under längre tid och utmärkt sig genom stor hjälpsamhet, föredömligt beteende eller skicklighet inom konst och vetenskap. Token: En guldfärgad blomsterknopp. Badge: En guldfärgad blomsterknopp på delad blå och svart bakgrund.”
c. Nordmarks blomsterkrans
” Ges till dem som under lång tid utmärkt sig genom framstående prestationer enskilt och i grupp, har visat stor hjälpsamhet, varit ett föredöme för andra, hjälpt till att leda eller organisera aktiviteter och visat förmåga inom konst och vetenskap. Token: En blomsterkrans att få vid ceremonin. Badge: En blomsterkrans på bakgrund av Nordmarks färger.”

Läs och fundera och kom sedan till Tinget och gör din röst hörd!
Vi uppmanar er alla att närvara vid Tinget eller sända er röst med någon annan!

Till dess önskar vi Er alla en skön höst med god skörd och många varma kvällar framför brasan! Kanske ses vi på Baggeholms Novemberfest dit Furstinnan och kanske även Fursten ämnar resa.
I Nordmark och Drömmens tjänst Franz Furste Willhelmina Furstinna


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org