Nordmark.org

Kommande

Inga kommande händelser


Välj språk

Årsmöte 2016

Årsmöte
den söndag 21 februari 2016
av Verda författarlista
i Officiella Nordmark
bifogad Fil ladda ner bilagor

Vill du ladda ner årsmötes-handlingarna klicka på diskettikonen ovanför

Kallelse till årsmöte i SKA Nordmark

- att hållas vid Nordmarks universitet uti Järlåsa, söndagen den 28 februari kl 10.00.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda styrelsen (drots@nordmark.org) senast två veckor innan.

Dagordning SKA Nordmark Årsmöte 2016
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras
§7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
§10. Val av två revisorer för den kommande ettårsperioden.
§11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
§12. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.
§13. Fastställande av avgift för institutionell medlemför den kommande ettårsperioden.
§14. Fastställande av grupper med institutionell status
§15. Propositioner
§16. Motioner
§17. Övriga frågor
§18. Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Det vill säga absolut senast söndag 14 februari 2016. Styrelsen nås genom e-post: drots©nordmark.org

Valberedning
Vill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som består av:
Josefina Åsemyr, Kungälv – sammankallande
Åsa Johnsson, Stockholm
Malin Tjerngren, Vinslöv
Valberedningen nås på e-post: valberedning©nordmark.org


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett mail till webmaster (at) nordmark.org