A. Nordmarks lag (The law of Nordmark)

1. Nordmarks plats i världen. (Nordmarkęs place in the world)

2. Nordmarks territorium. (The territory of Nordmark)

3. Nordmarks språk. (The language of Nordmark)

4. Nordmarks lagar. (The laws of Nordmark)

5. Furstendömets evenemang. (Principality events)

B. Nordmarks Furstepar (The Coronet of Nordmark)

1. Nordmarks Furstepar. (The Coronet of Nordmark)

2. Furstetorneringen. (The Coronet lists)

3. Fursteparet har följande skyldigheter: (The Coronet has the following duties:)

4. Fursteparet har följande rättigheter och privilegier: (.The Coronet has the following rights and privileges:)

5. Om Furstepar saknas. (If the Principality has no Coronet)

C. Nordmarks Ting (The Nordmark Ting)

D. Nordmarks ämbetsmän (The officers of Nordmark)

1. Furstendömets ämbetsmän. (The officers of the Principality)

2. Hur ämbetsmän tillsätts och avsätts. (How officers are appointed and removed)

3. Ämbetsmännens plikter. (The duties of all officers)

4. Fursteparet har följande rättigheter och privilegier: (The Coronet has the following rights and privileges:)

5. Beskrivning av Furstendömets ämbeten. (Descriptions of Principality offices.)

E. Nordmarks utmärkelser (The awards of Nordmark)