Nordmark.org

Kommande

Inga kommande händelser


Välj språk

Nordmarks Ting

28 medlemmar närvarade vid Tinget där vi diskuterade kring för och
nackdelar med olika upplägg på barnutmärkelser och sedan röstade fram att
godta och fortsätta förädla det förslag som följer nedan.
Till de olika utmärkelserna följer en badge som nu furstepar tillsammans
med häroldsämbetet kommer utforma. Slutligen kommer lagen att skrivas ned
och utmärkelserna blir officiella.

Det går alldeles utmärkt att sända in
rekommendationer till de nya utmärkelserna via rekommendationssidan på
Nordmark.org

Förslag till ny lagtext:
Inledande lagtext efter paragraf E. Nordmarks utmärkelser.

”F. Nordmarks utmärkelser för barn
Furstendömet Nordmark har följande utmärkelser för barn (under 14 års
ålder)som är bosatta och aktiva i Nordmark. Dessa utmärkelser är lika i
rang och ära. Dessa utmärkelser medför INTE ett sköldebrev.”

a. Nyfikna ekorren.
”Ges till de barn i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och
visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.”
Badge: En vit ekorre på bakgrund av Nordmarks färger.

b. Snabba Haren.
”Ges till de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och i detta varit en
förebild för andra och som ivrigt arbetat i och för furstendömet.”
Badge: En vit hare i språng på bakgrund av Nordmarks färger ..

c. Skimrande Enhörningen.
”Ges till de barn som utmärkts sig genom att visa ett stort intresse,
förmåga och talang inom konst och vetenskap.”
Badge: En vit enhörning alt. ett vitt enhörningshuvud på bakgrund av Nordmarks
färger.

d. Modiga Lejonet.
”Ges till de barn som visat prov på ridderligt beteende och aktivt
deltagit i någon form av kämpalek för barn.”
Badge: Ett vitt lejon i på bakgrund av Nordmarks färger.

 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org