atrax morgue
atrax morgue blogspot
atrax morgue sickness report
atrax morgue no more
slaughter production
marco corbelli
morder machine
kranium
Pervas Nefandum
Progetto Morte
Necrophonie atrax morgue
Necrofilia atrax morgue
Necrophonie marco corbelli
Necrofilia marco corbelli
marco rotula
Walter Piano
V.I.T.R.I.O.L
Devis G.
teatro satanico
lunus
contagious orgasm
italian noise
italian power electronics
death industrial
power electronics blogspot


Bli medlem

Verda, måndag 09 januari 2017 - 00:00:00

Ny medlem
----------------
Du kan bli medlem i SKA Nordmark via en
lokalförening eller genom att vara direktansluten medlem i SKA Nordmark.


Alternativ 1
Kontakta den lokalförening du vill tillhöra ang verksamhet och hur man betalar årsavgift mm.


Alternativ 2
Direktansluten medlem i SKA Nordmark betalar SEK 100 per kalenderår i årsavgift. Familjemedlemskap finns inte här.


För alla medlemmar gäller:
- att man får Silversparren och Dragons Tale månadsvis i digitalt format via e-post,
- att prenumeration på tidningarna i pappersformat kostar SEK 500 per år (12 nummer) och man prenumererar via Nordmarks plusgiro.


Tänk på:
- att det är du själv som registrerar dig som medlem via Nordmarks web-baserade Census och anger där vilken lokalavdelning du ska tillhöra. Du kommer till Census i menyn till vänster.


Redan medlem
-------------------
Du behöver inte gå in i Census för att aktivera ditt medlemskap när du betalar årsavgiften. Den tjänsten gör nämligen kassören. Det räcker att du betalar, så ordnar sig aktiveringen!


Du behöver inte gå in i Census och ändra något, ifall du skulle byta lokalförening. Det ordnar nämligen kassören i den nya lokalavdelningen, när du betalat dit. Berätta gärna för den nye kassören att du flyttat!


Du behöver bara gå in i Census för att ändra postadress, telefon nummer etc. Men också där hjälper kassören väldigt gärna till, om du hör av dig!


Kassören kan också hjälpa dig att registrera dig allra första gången som medlem.


SKA Nordmarks plusgiro 34 07 00-4.
- För prenumeration på papperstidning.
- För årsavgiften för direktansluten medlem.
Ange alltid mundant namn, adress (om det inte framgår på inbetalningsavin, gärna medlemsnummer .


Vänd dig med alla prenumerationsfrågor till Nordmarks kassör (kassor @ nordmark. Org)


Detta innehåll kommer från Nordmark
( http://www.nordmark.org/e107_plugins/content/content.php?content.70 )